Integritetspolicy

 1. Allmänna bestämmelser

1.1. Denna integritetspolicy reglerar principerna kring insamling, behandling och lagring av personuppgifter. Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras av den personuppgiftsansvarige OÜ Lingalaid, juridisk adress Estland, Tartu län, Tartu kommun, Maarja-Magdaleena by, Kiriku tee 9, 49126, org. nr 11406662 (nedan kallad personuppgiftsbehandlaren).

1.2. En registrerad i den mening som avses i denna integritetspolicy är en kund eller annan fysisk person vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsbehandlaren.

1.3. En kund i den mening som avses i denna integritetspolicy är varje person som köper varor eller tjänster på personuppgiftsbehandlarens webbplats.

1.4. Personuppgiftsbehandlaren bör följa de lagstadgade principerna för behandling av personuppgifter, bland annat behandla personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt. Personuppgiftsbehandlaren ska kunna bekräfta att personuppgifter har behandlats i enlighet med respektive författning.

 1. Insamling, behandling och lagring av personuppgifter

2.1. De personuppgifter som samlas in, behandlas och lagras av personuppgiftsbehandlaren samlas in elektroniskt, främst via webbplatsen, telefon och e-post.

2.2. I och med att tillhandahålla sina personuppgifter ger den registrerade personuppgiftsbehandlaren rätt att samla in, organisera och använda de personuppgifter som den registrerade antingen direkt eller indirekt genom att köpa varor eller tjänster på webbplatsen tillhandahåller personuppgiftsbehandlaren och att administrera dem för de i integritetspolicyn angivna ändamålen.

2.3. Den registrerade ansvarar för att de uppgifter som han eller hon tillhandahåller är sanna, korrekta och fullständiga. Medvetet inlämnande av felaktiga uppgifter anses som brott mot integritetspolicyn. Den registrerade är skyldig att utan dröjsmål underrätta personuppgiftsbehandlaren om ändringar i inlämnade uppgifter.

2.4. Personuppgiftsbehandlaren åtar sig inget ansvar för någon skada för den registrerade eller någon tredje part som beror på den registrerades tillhandahållande av felaktiga uppgifter.

 1. Behandling av kunders personuppgifter

3.1. Personuppgiftsbehandlaren kan behandla följande personuppgifter av den registrerade:

 • För- och efternamn;
 • Födelsedatum;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Leveransadress;
 • Bankkontonummer;
 • Betalkortsuppgifter.

3.2. Förutom det ovan angivna har personuppgiftsbehandlaren även rätt att samla in sådana uppgifter om kunden som finns tillgängliga i offentliga register.

3.3. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter utgörs av punkterna a), b), c) och f) i artikel 6.1 i den allmänna dataskyddsförordningen:

a) den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål;

b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås;

c) behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning;

f) behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

3.4. Behandling av personuppgifter efter ändamål med behandling:

 • Ändamålet med behandling – säkerhet och trygghet
  Maximal period för lagring av personuppgifter – i enlighet med lagstadgade tidsfrister
 • Ändamålet med behandling – orderhantering
  Maximal period för lagring av personuppgifter – 3 år
 • Ändamålet med behandling – tryggande av funktion av webbutikens tjänster
  Maximal period för lagring av personuppgifter – 3 år
 • Ändamålet med behandling – kundförvaltning
  Maximal period för lagring av personuppgifter – 3 år
 • Ändamålet med behandling – finansiella åtgärder, redovisning
  Maximal period för lagring av personuppgifter – i enlighet med lagstadgade tidsfrister.
 • Ändamålet med behandling – marknadsföring
  Maximal period för lagring av personuppgifter – 3 år.

3.5. Personuppgiftsbehandlaren har rätt att dela kunders personuppgifter med tredje parter som inkluderar till exempel personuppgiftsbiträden, bokförare, transport- och kurirföretag, leverantörer av överföringstjänster. Personuppgiftsbehandlaren agerar som personuppgiftsansvarig för personuppgifter.

3.6. Vid behandling och lagring av den registrerades personuppgifter vidtar personuppgiftsbehandlaren organisatoriska och tekniska åtgärder för skydd av personuppgifter mot oavsiktlig eller olovlig förstörelse eller ändring, oavsiktligt eller olovligt röjande och all övrig olovlig behandling.

3.7. Personuppgiftsbehandlaren lagrar de registrerades uppgifter beroende på ändamålet med behandlingen, dock i högst 3 år.

 1. Den registrerades rättigheter

4.1. Den registrerade har rätt att få tillgång till och granska sina personuppgifter.

4.2. Den registrerade har rätt att få information om behandling av sina personuppgifter.

4.3. Den registrerade har rätt att komplettera eller rätta ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

4.4. Om personuppgiftsbehandlaren behandlar den registrerades personuppgifter med stöd av den registrerades samtycke har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke.

4.5. Den registrerade kan vända sig till webbutikens kundstöd på adress info@lingalaid.se för att utöva sina rättigheter

4.6. Den registrerade kan lämna in klagomål hos den estniska dataskyddsinspektionen för skydd av sina rättigheter.

 1. Slutbestämmelser

5.1. Dessa dataskyddsvillkor har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679/EG om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (den allmänna dataskyddsförordningen), Republiken Estlands lag om personuppgiftsskydd samt Republiken Finlands, Konungariket Sveriges och Europeiska unionens lagstiftning.

5.2. Personuppgiftsbehandlaren har rätt att ändra dessa dataskyddsvillkoren antingen delvis eller i sin helhet varvid de registrerade underrättas om ändringarna via webbplatsen info@lingalaid.se

Kunder rekommenderar

Google reviews 4.8 ★★★★★


 • Örjan M. ★★★★★

  Vi är mycket nöjda med vårt köp av badtunna från Lingalaid. Tunnan är rejäl och av mycket god kvalitet och rymmer åtta personer. Vi valde en stor kamin i syrafast rostfritt stål eftersom vi tar upp havsvatten som är suverän att elda i. Vi fick mycket bra information och vägledning samt mycket trevligt bemötande genom hela köpet. Snabb leverans och mycket prisvärt. Vi kan verkligen rekommendera Lingalaid!

 • Andy K. ★★★★★

  Det verkar som om vi valde rätt, det finns ju egentligen en hel del att välja mellan. Har stora förväntningar på helgens bastubad följt av ett kallt dopp i tunnan!
  Man kan inte tänka sig något härligare. Och när vädret blir kyligt så blir det omvänt badnöje. Tunnan var till och med enklare att installera än förväntat. Mycket lätt att sköta och tvätta. Tack till mästarna och produktutvecklaren som kom på plats för att justera tömningen. Det skulle kanske vara en bra idé att ha en större tömningsventil i urvalet för snabbare tömning av tunnan.
  Rekommenderar till alla, ni får en suverän badtunna även om priset är en aning högre!
  Andres och Helily från Jõulumäe i Pärnu län.

 • Härmo H. ★★★★★

  Ett företag med rejäla kunskaper och erfarenhet som sätter värde på att hålla överenskommelser!
  Priset är i proportion till produkternas kvalitet!

  Henry T. ★★★★★

  Lingalaids båtar är av en helt annan klass jämfört med andra på marknaden. Företagets utvecklingsarbete och arbetsattityd är kanonbra! Jag önskar lycka till, framgång och mer samarbete i framtiden :-)

  Jane P. ★★★★★

  Högklassig service både innan och efter köpet. Marknadens mest exklusiva och intelligenta produkt.

 • Lisa W. ★★★★★

  Vi är otroligt nöjda med hela vår upplevelse med Lingalaid. Superproffsig support och kommunikation med det svenska ombudet Marlen. Vi fick snabbt svar på alla våra frågor vilket gjorde att vi kände oss trygga i vårt val. När sedan leveransen kom bara några dagar efter beställning så blev vi glatt överraskade över vilken fantastiskt fin tunna vi valt! Hög kvalitét och så snygg!

  Försäljning

  Teknisk support

  Marknadsföring